Καλή χρονιά με υγεία 2018…

Η SENA και το προσωπικό της σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία…. (απο αριστερά προς τα δεξιά)
Τράμπαρης Γιώργος (Ανταλλακτικά) – Αρεταίος Πάνος (Υπεύθυνος Συνεργείου) – Πασχαλίδης Ηρακλής (Τεχνίτης) –
Κανιαμός Γιώργος (Μεταχεισμένα ανταλλακτικά) – Αρεταίος Παναγιώτης (Υποδοχή) – Πέτρου Ηλίας (Τεχνίτης) –
Τσάφος Αντώνης (Ηλεκτολόγος) – Κολονέρου Κατερίνα (Λογιστήριο) –
Κουτσούκος Γιώργος (Τεχνίτης) – Αθανάσιος Κολονέρος (Υπεύθυνος SENA) – Μπρούφας Αντώνης (Διεκπεραιώσεις) – …..